Tuš kabine

Verović izrađuje i ugrađuje tuš kabine po mjeri i po želji. Moguće je odabrati oblik, tip, boji, uzorak ili sliku na staklu tuš kabine.

Tuš kabine se mogu prilagoditi bilo kojem prostoru i rade se od kaljenog stakla, tako da ste sigurni od pucanja ili eventualnih ozljeda.

Izrada po mjeri omogućava primjenu na postojećim kupanicama, ili uklapanje u zahtjeve projektnih gabarita.