Klupčice

Prozorske klupčice zaokružuju vizualni identite vašeg prozora i štite fasadu od utjecaja padalina. Verovič proizvodi klupčice od različitih materijala, boja i profila.

Vanjske klupčice moraju biti otporne na sve vanjske uvjete te imati odgovarajući nagib koji će omogućiti otjecanje padalina. Klupčica osim toga mora biti otporna na pritisak, izvijanje, visoke te niske temperature kako bi svoju funkciju imala u načelu dok traje i sam objekt u koju je ugrađena.